Wykaz projektów studenckich

Badanie programowanych i nieprogramowanych ścieżek śmierci komórkowej

Nazwa projektu:
 

Koło Naukowe:

Uczelnia:

Strona WWW:
 

E-mail:

Inne:

Badanie programowanych i nieprogramowanych ścieżek śmierci komórkowej

Biotechnologów

Politechnika Śląska

http://kbs.ise.polsl.pl/sknb/?page_id=2457, http://kbs.ise.polsl.pl/sknb/?page_id=2453

sknbiotechnologow@gmail.com

Facebook   |  Instagram

Opis projektu

Projekt skupia się na badaniu ścieżek śmierci komórkowej w liniach prawidłowych i nowotworowych hodowanych in vitro. Zespół zrzeszający studentów Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologii ze szczególną uwagą zajmuje się badaniem procesu ferroptozy – programowalnej śmierci zależnej od żelaza w komórce. W zakresie tym posiada osiągnięcia w postaci publikacji i doniesień ustnych. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w Polsce i na świecie przystąpiliśmy do wykorzystania naszej wiedzy i doświadczenia w pracy z zakresu biologii molekularnej do analizy interakcji elementów wirusa SARS-CoV-2 i jego wpływu na profile ścieżek śmierci komórkowej. Rozpoczynamy badania dotyczące wpływu białka powierzchniowego S1 na komórki płuc oraz z zakresu podatności skóry normalnej i z chorobami nowotworowymi na zakażenie wirusem. Na dzień dzisiejszy brakuje podstawowych doniesień dotyczących interakcji białka S1, które stanowi kluczowy element infekcji, z ludzkimi komórkami pod kątem potencjalnej toksyczności lub działań subletalnych (jak np. stan zapalny, zmiana potencjału redoks). Analogicznie, na moment obecny nie wiemy jaką rolę odgrywają choroby współistniejące skóry w procesie infekcji, co ma szczególne znaczenie dla pacjentów onkologicznych. Otrzymane wyniki będą mogły stanowić solidną podstawę do pełnego zrozumienia interakcji białka SARS-CoV-2 i ludzkich komórek.

Najważniejsze osiągnięcia
  • Fochtman D., Gałecki S., Adamiec M., Skonieczna M. Obserwacje przeżyciowe migracji komórek o fenotypie „zwiadowców” w teście zdrapaniowym pod wpływem promieniowania jonizującego, VII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP, Nov 2020 https://www.researchgate.net/publication/346486979_Obserwacje_przyzyciowe_migracji_komorek_o_fenotypie_zwiadowcow_w_tescie_zdrapaniowym_pod_wplywem_promieniowania_jonizujacego
  • Mierzwa K., Niesłoń P., Adamiec M., Skonieczna M. Anionorodnik ponadtlenkowy uruchamia w prawidłowych komórkach skóry NHDF i HaCaT protekcyjny mechanizm chroniący przed oksydacją lipidów, VII Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne ESKULAP, Nov 2020
  • Fochtman D., Niesłoń P., Gałecki S., Kostka D., Mierzwa K., Węgrzyn M., Sztenc N., Adamiec M., Skonieczna M. In ferroptosis-sensitive A549 cells, oxidative stress results in a specific lipid peroxidation death pathway, XXIV Gliwice Scientific Meetings 2020., Nov 2020 www.researchgate.net/publication/346058793_In_ferroptosis-sensitive_A549_cells_oxidative_stress_results_in_a_specific_lipid_peroxidation_death_pathway
  • Fochtman D., Niesłoń P., Gałecki S., Adamiec M., Skonieczna M. Proliferacja Komórek Pod Wpływem Erastyny, Induktora Ferroptozy – Zastosowanie Pół- i Automatycznych Metod Zliczania Testu Klonogennego, VII Śląskie Spotkania Naukowe 2020, May 2020, ww.researchgate.net/publication/341763608_Proliferacja_komorek_pod_wplywem_erastyny_induktora_ferroptozy_-_zastosowanie_pol-_i_automatycznych_metod_zliczania_testu_klonogennego.
  • Skonieczna M., Adamiec M., Hudy D., Niesłoń P., Fochtman D., Bil P. Live Impedance Measurements and Time-Lapse Microscopy Observations of Cellular Adhesion, Proliferation and Migration after Ionizing Radiation, Current Pharmaceutical Biotechnology, vol. 21, no. 7, Dec. 2019, pp. 642–652, www.eurekaselect.com/177761/article.
  • Adamiec M., Niesłoń P., Gałecki S., Fochtman D., Hudy D., Gendosz de Carillo D., Skonieczna M. Sensitivities or Resistance? A Different Potential of Leukemia HL60 and K562 Cell Lines to Ferroptosis Death Pathway Induction, XXIII Gliwice Scientific Meetings 2019, Nov. 2019, www.researchgate.net/publication/337548524_Sensitivities_or_resistance_A_different_potential_of_leukemia_HL60_and_K562_cell_lines_to_ferroptosis_death_pathway_induction.
  • Fochtman D., Adamiec M., Niesłoń P., Hudy D., Bil P., Skonieczna M. Migracja Komórek Nowotworowych i Prawidłowych w Warunkach Stresu Oksydacyjnego, VI Śląskie Spotkania Naukowe, May 2019, www.researchgate.net/publication/333420927_Migracja_komorek_nowotworowych_i_prawidlowych_w_warunkach_stresu_oksydacyjnego.
  • Niesłoń P., Adamiec M., Fochtman D., Hudy D., Bil P., Skonieczna M. Badanie procesów adhezji i migracji komórek Me45 pod wpływem promieniowania UV i IR, VI Śląskie Spotkania Naukowe, May 2019.
Dodatkowe informacje

Koordynator:

Opiekun projektu:

mgr inż. Małgorzata Adamiec

dr hab. n. med. Magdalena Skonieczna

Zapisz się do newslettera Młodej Nauki i bądź na bieżąco z działalnością i osiągnięciami studenckiego ruchu naukowego

Śledź nowe projekty i osiągnięcia studentów, a także wspieraj ich działalność!