Wykaz kół naukowych

Koło Naukowe BioMetr

Koło Naukowe:

Uczelnia:

Wydział:

Strona WWW:

e-mail:

BioMetr

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

www.biometr.agh.edu.pl

biometr@agh.edu.pl

Opis Koła

Interdyscyplinarne Koło Naukowe BioMetr działa przy Katedrze Metrologii i Elektroniki Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Powstało w grudniu 2012 roku, a opiekunami są: dr hab. inż. Andrzej Skalski, prof. AGH i dr inż. Daria Hemmerling, którzy odpowiadają za rozwój naukowy i wsparcie merytoryczne. Studenci należący do BioMetru rozwijają swoje zainteresowania przez realizację projektów, które swoją tematyką wykraczają poza program studiów. Związane są z takimi dziedzinami jak: bioinformatyka, metrologia, elektronika, algorytmika, techniki wizyjne, interfejsy multimodalne, przetwarzanie obrazów i sygnałów, programowanie mikrokontrolerów, biomechanika, inżynieria biomedyczna. Koło Naukowe prowadzi współpracę z firmami i instytutami na terenie Krakowa, Warszawy, Kielc i Niemiec. Członkowie koła byli wielokrotnie nagradzani na Sesjach Kół Naukowych Pionu Hutniczego, podczas Targów Projektów Akademickich oraz w Ogólnopolskim konkursie European BEST Engineering Competition. Współorganizowali konferencje: XXth Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Kraków 20-22.09.2017r, IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques, Kraków 16-18.10.2018r, jak również Signal Processing Symposium 2019, Kraków 17-19.09.2019. Studenci biorą udział w Festiwalu Nauki w Krakowie, Otwartych Dniach AGH i wielu konferencjach, na których prezentują swoje projekty. W ramach koła zostało zrealizowanych 6 projektów grantowskich. W roku akademickim 2019/2020 realizowany jest Sieć inteligentnych czujników do monitorowania parametrów. Pomiar retencji CO2 w maskach SubeaEasyBreath przekształconych na improwizowane środki ochrony przed COVID19 dla służb medycznych. W ramach swojej działalności Koło organizuje seminaria, których celem jest poszerzenie wiedzy studentów z dziedzin często wybiegających poza program studiów.

Realizowane projekty
 1. Pomiar retencji CO2 w maskach SubeaEasyBreath przekształconych na improwizowane środki ochrony przed Covid-19 dla służb medycznych
 2. Segmentacja zmian w płucach
 3. Dron
 4. Program obsługujący szpital
 5. Przegląd interfejsów człowiek – maszyna zaprezentowanych na modelu sztucznej dłoni
 6. Detekcja dysku optycznego w obrazach siatkówki
 7. Personalizacja alloplastyki stawu biodrowego na podstawie obrazowania metodą tomografii komputerowej
Najważniejsze osiągnięcia

Nagrody:

 1. 1. miejsce podczas 56. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH: Interfejsy człowiek maszyna w zastosowaniu do sterowania modelami dłoni, Kraków, 9 maja 2019 r.
 2. 2. wyróżnienie podczas 56. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH: Detekcja dysku optycznego w obrazach siatkówki, Kraków, 9 maja 2019 r.
 3. 1. miejsce w kategorii „Koła naukowe” podczas Targów Projektów Akademickich: Skaner naczyń krwionośnych do nowoczesnych zastosowań autoryzacji biometrycznej, Kraków, 24 maja 2017 r.
 4. 1. miejsce za prezentację podczas 54. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH: Konstrukcja toru pomiarowego dla potrzeb budowy optycznego skanera żył wraz z wstępnym przetwarzaniem otrzymanych obrazów w zastosowaniach biometrii, Kraków, 11 maja 2017 r.
 5. 1. miejsce za prezentację podczas 54. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH, Gdańsk, 17-19 maja 2017 r.
 6. 1. miejsce w konkursie European Best Engineering Competition, Kraków, 11 kwietnia 2017 r.
 7. 1. miejsce w 53. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH: Inteligentny wizjer – detekcja i rozpoznawanie twarzy osób znajdujących się za drzwiami z wykorzystaniem tabletu i wizjera optycznego, Kraków, 8 maja 2016 r.
 8. 2. miejsce podczas Sesji Laureatów 53. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH: Inteligentny wizjer – detekcja i rozpoznawanie twarzy osób znajdujących się za drzwiami z wykorzystaniem tabletu i wizjera optycznego, Kraków, 8 maja 2016 r.
 9. Zwycięstwo w Targach Projektów Akademickich: Rozproszona sieć pomiarowa do zastosowań w ratownictwie, 2 czerwca 2015 r.
 10. 1. miejsce w kategorii „Hit komercyjny” podczas Ogólnopolskiego Konkursu Konstrukcji Studenckich: Rozproszona sieć pomiarowa do zastosowań w ratownictwie, 2 czerwca 2015 r.
 11. Super Laureacji (1. miejsce) podczas 52. Konferencji Studenckich Kół  Naukowych: Rozproszona sieć pomiarowa do zastosowań w ratownictwie (Smart Sensor Grid), Kraków, 7 maja 2015 r.
 12. 2. miejsce w konkursie referatów 51. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH: Analiza trójwymiarowych obrazów tomografii komputerowej w celu minimalizacji inwazyjności planowanych zabiegów onkologicznych, Kraków, 8 maja 2014 r.
 13. 3. miejsce w konkursie referatów 51. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH: Wykorzystanie sygnałów bioelektrycznych dla potrzeb sterowania aplikacjami komputerowymi, Kraków, 8 maja 2014 r.
 14. 1. miejsce w konkursie referatów 50. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH:  Segmentacja strun głosowych w endoskopowych zapisach wideo, Kraków, 9 maja 2013 r.
 15. Wyróżnienie w konkursie referatów 50. Konferencji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH: Analiza kształtu struktur anatomicznych okolicy miednicy dla potrzeb radioterapii nowotworu prostaty, Kraków, 9 maja 2013 r.

Wystąpienia na konferencjach:

 • New Frontiers in Interventional Cardiology, Kraków: System for monitoring mechanical heart valves
 • 56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH: Interfejsy człowiek – maszyna w zastosowaniu do sterowania modelami dłoni
 • 56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH: Detekcja dysku optycznego w obrazach siatkówki
 • 56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH: Personalizacji alloplastyki stawu biodrowego na podstawie obrazowania metodą tomografii komputerowej
 • 56. Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH: Rozpoznawanie gestów ręki
 • Warsztaty Projektowania Mechatronicznego, Kraków: Rozwiązania technologiczne dla wielowirnikowego bezzałogowego statku powietrznego
 • XXII Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego, Bartkowa: Autonomiczny wielowirnikowy dron latający
 • XXII Konferencja Studenckiego Ruchu Naukowego AGH, Bartkowa: System wizyjny do fotogrametrii oraz rozpoznawania obrazów
 • 54. Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH: Analiza rozwiązań technicznych stosowanych w wielowirnikowych dronach w kontekście budowy
Dodatkowe informacje

Przewodniczący:

Opiekun Koła:

Juliusz Stefański, Magdalena Gorczowska

dr hab. inż. Andrzej Skalski, prof. AGH

Zapisz się do newslettera Młodej Nauki i bądź na bieżąco z działalnością i osiągnięciami studenckiego ruchu naukowego

Śledź nowe projekty i osiągnięcia studentów, a także wspieraj ich działalność!