Wykaz kół naukowych

Koło Naukowe Innowator

Koło Naukowe:

Uczelnia:

Wydział:

E-mail:

Inne:

Innowator

Politechnika Śląska

Organizacji i Zarządzania

innowator.polsl@gmail.com

Facebook

Opis Koła

Koło Naukowe INNOWATOR skupia studentów zainteresowanych tematyką szeroko rozumianych innowacji, w zakresie m.in. transportu, telemedycyny, Przemysłu 4.0 oraz Smart City. Głównymi celami Studenckiego Koła Naukowego INNOWATOR jest rozwijanie zainteresowań studentów z zakresu wdrażania innowacji w dziedzinach: organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, transportu, magazynowania, kontroli jakości, urbanizacji, infrastruktury miejskiej i komunikacji, zgłębianie wiedzy na temat szeroko rozumianych innowacji w dziedzinie medycyny, transportu, przemysłu i socjologii, w szczególności: teleoperacje, robotyka medyczna, drony transportowe, Przemysł 4.0, Smart City oraz angażowanie się w społeczne projekty, mające na celu przybliżanie seniorom wiedzy o innowacjach oraz naukę obsługi nowoczesnych urządzeń.

Program i zakres działania Koła obejmuje: uczestnictwo Koła w pracach naukowo-badawczych prowadzonych na Wydziale Organizacji i Zarządzania, aktywne i bierne uczestnictwo w konferencjach naukowych, przygotowywanie publikacji i referatów, organizacja spotkań dyskusyjnych obejmujących tematyką wybrane zagadnienie z zakresu innowacji, uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach dla studentów obejmujących swoją tematyką wdrażanie innowacji w dziedzinie: organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, transportu, magazynowania, kontroli jakości, urbanizacji, infrastruktury miejskiej i komunikacji, tworzenie sprawozdań na tematy rozpatrywane podczas szkoleń, warsztatów i spotkań dydaktycznych, organizacja wyjść dydaktycznych do placówek wprowadzających do swojej działalności interesujące, innowacyjne technologie, realizowanie przez członków prac dyplomowych związanych z działalnością Koła.

Pomimo, że Koło prowadzi swoją działalność dopiero od marca 2020 roku, założone zostało przez studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych, już może pochwalić się osiągnięciami na arenie uczelnianej, a także międzynarodowej.

Realizowane projekty

Projekt „Rozwijanie możliwości poznawczych osób starszych za pośrednictwem technologii informatycznych” skierowany jest do zdefiniowanej grupy użytkowników, którymi są osoby w podeszłym wieku i narodził się z potrzeby chwili, którą zainicjował wybuch pandemii Covid-19. Założenia projektu są zbieżne z ideą wyrównywania szans osób ze szczególnymi potrzebami oraz z polityką Rady Dostępności. Zasadniczym celem jest skonstruowanie narzędzia informatycznego, którym będzie intuicyjna i dostosowana do preferencji osób starszych platforma internetowa za pośrednictwem której przekazywane będą treści pokazujące innowacje techniczne, dobrane w sposób przemyślany, ważne z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Takim tematem może być np. temat zbieżny z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi Politechniki Śląskiem, jak smart city. Dodatkową funkcjonalnością platformy będą wbudowane narzędzia doskonalenia zdolności poznawczych, takich jak pamięć, rozumowanie, zdolność logicznego myślenia. Umiejętności te będą kształtowane poprzez zbiór gier edukacyjnych i logicznych. W związku z tym narzędzie to będzie niosło podwójną wartość: możliwość nauki korzystania z rozwiązań technicznych, które niejednokrotnie są dla nich niedostępne ze względu na liczne bariery, w tym opór przed nowoczesnymi technologiami – jest to tzw. technofobia, a możliwość badań preferencji i potrzeb poznawczych osób w różnych grupach wiekowych. Treści, o charakterze technicznym, przekazywane będą za pośrednictwem strony internetowej, wideokonferencji: wykładów, dyskusji, pogadanek. Warsztaty będą prowadzone przez osoby obcujące z nowoczesną technologią na co dzień, a zespół jest w stanie przedstawić techniczne treści w sposób zrozumiały i klarowny, co jest charakterystyczne do sposobu komunikowania się młodego pokolenia. Wdrożenie w światopogląd osób starszych treści, z zakresu obsługi nowoczesnych technologii oraz komunikacji za pośrednictwem Internetu, ma na celu zminimalizować „barierę pokoleniową” występującą między grupą odbiorców, a resztą społeczeństwa oraz zniwelować psychologicznie negatywne skutki izolacji spowodowanej pandemią. Popularyzacja nauk dotyczących nowości technicznych spowoduje większą otwartość na technologie wkraczające w życie i zastępujące dotychczasowe tradycyjne metody postępowania, np. e-recepty. Niezwykłym atutem prezentowanego pomysłu jest fakt, że z czasem osoby starsze będą zmuszone do korzystania z dóbr techniki, przez wzrost ich ingerencji w życie społeczeństw, a my oferujemy im gotowy produkt do nauki ich obsługi.

Najważniejsze osiągnięcia

Projekt „Rozwijanie możliwości poznawczych osób starszych za pośrednictwem technologii informatycznych” otrzymał dofinansowanie w I konkursie finansowania projektów studenckich kół naukowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Poszerzony, o aspekt komercyjny, projekt zyskał aprobatę Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej i zdobył II miejsce w Edycji Specjalnej Konkursu „Mój Pomysł Na Biznes”. Na temat założeń projektu i koncepcji prowadzonych badań, powstał artykuł naukowy pt. „Developing the Cognitive Abilities of Elderly People with the Use od IT Technologies: Presentation of the Project Assumptions and Description of the Research Concept” opublikowany w monografii „Multidisciplinary Aspects of Production Engineering” volume 3, issue 1, oraz wygłoszony na konferencji Multidisciplinary Aspects of Production Engineering MAPE 2020 w dniach 8-11.09.2020 w Kudowie Zdroju.

Dodatkowe informacje

Przewodniczący:

Opiekun Koła:

Julia Jurasik

prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, dr inż. Joanna Bartnicka

Zapisz się do newslettera Młodej Nauki i bądź na bieżąco z działalnością i osiągnięciami studenckiego ruchu naukowego

Śledź nowe projekty i osiągnięcia studentów, a także wspieraj ich działalność!