Wykaz projektów studenckich

Rozwijanie możliwości poznawczych osób starszych za pośrednictwem technologii informatycznych

Nazwa projektu:
 

Uczelnia:

Wydział:

E-mail:

Inne:

Rozwijanie możliwości poznawczych osób starszych za pośrednictwem technologii informatycznych

Politechnika Śląska

Organizacji i Zarządzania

innowator.polsl@gmail.com

Facebook

Opis projektu

Postęp cyfryzacji oraz rozwój nowych technologii mogą stwarzać lub pogłębiać problemy związane z wykluczeniem społecznym określonych grup osób, jak np. osoby starsze, dla których nowoczesna technologia w dużym stopniu nadal jest niedostępna, a nawet wzbudza poczucie niepewności i strachu (tzw. technofobia). Konsekwencje takiego zjawiska stają się szczególnie widoczne w sytuacji przebywania w izolacji społecznej, której bezprecedensowy wymiar obserwuje się obecnie, w tzw. dobie pandemii COVID-19. Występowanie zjawiska wykluczenia społecznego spotęgowanego sytuacją pandemiczną stała się przyczynkiem do opracowania projektu pt. „Rozwijanie możliwości poznawczych osób starszych za pośrednictwem technologii informatycznych”. Założenia projektu są zbieżne z ideą wyrównywania szans osób ze szczególnymi potrzebami oraz z polityką Rady Dostępności. Zasadniczym celem jest skonstruowanie narzędzia informatycznego, którym będzie intuicyjna i dostosowana do preferencji osób starszych platforma internetowa za pośrednictwem której przekazywane będą treści pokazujące innowacje techniczne, dobrane w sposób przemyślany, ważne z punktu widzenia rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Narzędzie ma wspomagać nabywanie przez seniorów kompetencji w kwestii treści technologicznych, obsługi elektronicznych urządzeń i realizowania codziennych i rutynowych czynności z wykorzystaniem Internetu np. dokonywanie zakupów przez Internet czy korzystanie z teleporad. Proponowane narzędzie ma ponadto wspomagać stymulowanie rozwoju zdolności poznawczych seniorów, takich jak pamięć, rozumowanie, zdolność logicznego myślenia. W związku z tym narzędzie to będzie niosło podwójną wartość: możliwość nauki korzystania z rozwiązań technicznych, które niejednokrotnie są dla nich niedostępne ze względu na liczne bariery, w tym opór przed nowoczesnymi technologiami – jest to tzw. technofobia, a możliwość badań preferencji i potrzeb poznawczych osób w różnych grupach wiekowych. Umiejętności te będą kształtowane poprzez zbiór gier edukacyjnych i logicznych. W toku realizacji projektu, w wybranych Domach Pomocy Społecznej, Domach Seniorów, na forach Internetowych dla osób starszych oraz poprzez bezpośredni kontakt przeprowadzone zostanie badanie ankietowe, których wyniki umożliwią poznanie potrzeb oraz możliwości rozwoju zdolności badanych osób. Wdrożenie w światopogląd osób starszych treści, z zakresu obsługi nowoczesnych technologii ma na celu zminimalizować „barierę pokoleniową”.

Najważniejsze osiągnięcia
  • Publikacja artykułu „Developing the Cognitive Abilities of Elderly People with the Use of IT Technologies: Presentation of the Project Assumptions and Description of the Research Concept” w monografii „Multidisciplinary Aspects of Production Engineering” volume 3, issue 1, (https://content.sciendo.com/…/mape/3/1/article-p505.xml).
  • Wygłoszenie w/w artykułu na Międzynarodowej Konferencji Multidisciplinary Aspects of Production Engineering MAPE 2020. P
  • oszerzona o aspekt komercyjny wersja projektu otrzymała II miejsce w Edycji Specjalnej Konkursu „Mój Pomysł Na Biznes” organizowanej przez Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej.
  • Projekt otrzymał także dofinansowanie w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
Dodatkowe informacje

Koordynator:

Opiekun projektu:

Prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, Julia Jurasik

prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak, dr inż. Joanna Bartnicka

Zapisz się do newslettera Młodej Nauki i bądź na bieżąco z działalnością i osiągnięciami studenckiego ruchu naukowego

Śledź nowe projekty i osiągnięcia studentów, a także wspieraj ich działalność!