Wykaz projektów studenckich

AMMy - Abandoned Mine Mystery

Nazwa projektu:

Koło Naukowe:

Uczelnia:

Strona WWW:
 

E-mail:

AMMy – Abandoned Mine Mystery

Koło Naukowe Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski

https://kngeofiz.wordpress.com/home-2/sekcja-badawcza/projekty/szklary/

mk.zawadzki5@student.uw.edu.pl

Opis projektu

Kopalnia niklu, chryzoprazu i opalu w Szklarach w okolicach Ząbkowic Śląskich powstała pod koniec XIX wieku. Początkowo funkcjonowała jako kopalnia głębinowa. W latach 20. XX wieku przekształcono ją w odkrywkową. W latach 90. ze względu na nieopłacalność wydobycia została zamknięta. Przez kilkadziesiąt lat w wyniku porzucenia wydobycia głębinowego oraz prowadzenia działalności odkrywkowej większość infrastruktury kopalni głębinowej uległa w większym stopniu zniszczeniu. Mikołaj Zawadzki z Koła Naukowego Geofizyki UW we współpracy z Wydziałem Fizyki oraz Wydziałem Geologii UW, a także z International Society for Archeological Prospection (ISAP) w 2019 roku rozpoczął projekt badawczy Abandoned Mine Mystery (AMMy), którego celem jest odtworzenie w możliwie jak największym stopniu planu kopalni w Szklarach. Badania rozpoczęto w grudniu 2019 roku. Na obszarze dawnej kopalni przeprowadzone zostały pomiary metodą tomografii elektrooporowej (ERT) przy rozstawie elektrod co 5 metrów. Wykonano dwa profile ERT. Każdy o długości 400 metrów. Wyniki badań są bardzo obiecujące. Wskazano miejsca na głębokościach rzędu kilkudziesięciu metrów, w których mogą występować pustki co może świadczyć, że znajdują się tam korytarze kopalni. Dane uzyskane z metody ERT zostały przy pomocy programu QGIS skorelowane z planem sztolni Robert z 1913 roku co pozwoliło ocenić, które z elementów kopalni mogły zostać zlokalizowane. Planowane jest wykonanie kolejnych badań metodą elektrooporową, a także przy użyciu innych metod geofizycznych takich jak sejsmika, grawimetria lub magnetyka. Zostaną wykorzystane wszelkie istniejące źródła historyczne na temat tego miejsca, które pomogą we właściwy sposób rozplanować miejsce i przebieg przyszłych badań. Wyniki pomiarów mogą wskazać jakie metody geofizyczne przy badaniach rozległych obiektów znajdujących się głęboko pod ziemią mogą być użyteczne. Obecnie geofizyka stosowana staje się coraz popularniejsza w archeologii i kryminalistyce, lecz do ich rozwoju niezbędne jest prowadzenie badań na dużych obszarach przy jednoczesnym zachowaniu jak największej dokładności.

Najważniejsze osiągnięcia
  • Projekt został opisany w newsletterze ISAP News 58.
Dodatkowe informacje

Koordynator:

Opiekun projektu:

Mikołaj Zawadzki

mgr Michał Pisz

Zapisz się do newslettera Młodej Nauki i bądź na bieżąco z działalnością i osiągnięciami studenckiego ruchu naukowego

Śledź nowe projekty i osiągnięcia studentów, a także wspieraj ich działalność!