Wykaz kół naukowych

Koło Naukowe LAB 60+

Koło Naukowe:

Uczelnia:

Wydział:

Strona WWW:

Inne:

LAB60+

Politechnika Śląska

Architektury

kolonaukowelab60plus@gmail.com

Facebook

Opis Koła

Studenckie Koło Naukowe LAB 60+ działa na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej pod patronatem Fundacji Laboratorium Architektury 60+ (LAB60+) od 2016 roku. Celem działalności koła jest:

 • zainteresowanie i uwrażliwienie studentów i studentek tematyką projektowania projektowania wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa poprzez udział w projektach i wydarzeniach związanych z tematem projektowania uniwersalnego, w tym z tzw. perspektywą 60+;
 • współpraca z samorządami lokalnymi, instytucjami i organizacjami oraz innymi kołami naukowymi z uwagi na społeczną aktualność tematyki;
 • zachęta do prowadzenia działań interdyscyplinarnych, poprzez wzrost kompetencji studentów i studentek w pokrewnych obszarach wiedzy (socjologia, gerontologia, psychologia środowiskowa wykorzystanie nowoczesnych technologii).
Realizowane projekty
 • Współudział w projekcie Architektura, technologia – VIRTUAL REALITY. Celem projektu było stworzenie symulacji z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, dającej możliwości testowania rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych pod kątem specyfiki różnych grup użytkowników. Projekt służy poszukiwaniu innowacyjnych zastosowań VR w projektowaniu architektonicznym i popularyzacji wiedzy na temat projektowania dla osób starszych.
 • Udział w warsztatach organizowanych w Przytułku im. św. Brata Alberta w Warszawie przy tworzeniu ogrodu sensorycznego dla osób starszych. 3 dniowe warsztaty zakończyły się prezentacją dwóch koncepcji ogrodu z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców, czyli osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Praca nad tematyką związaną ze starzeniem się społeczeństw, która jest rozwijana poprzez udział studentów należących do Koła Naukowego LAB60+ w projektach PBL realizowanych na Politechnice Śląskiej: Obiektyw 60+ , Przestrzeń VR z perspektywą 60+, Mebel senioralny w Leonardo LAB, Centrum kontroli osoby starszej w Leonardo Lab oraz Robo-asystent jako element wyposażenia centrum kontroli osoby starszej. Są to projekty interdyscyplinarne angażujące do współpracy architektów, informatyków, bioinżynierów, psychogeriatrów.
 • Wycieczka do Melle w Niemczech oraz udział w wydarzeniu Awards ceremony + exhibition of the Design that Educates Awards 2019 i w warsztatach na temat architektury parametrycznej.
 • Udział w konkursach międzynarodowych, w których celem powstałych projektów było promowanie architektury dostępnej. Studenci z Koła Naukowego LAB 60+ tworzyli projekty na takie konkursy jak: The City Link oraz 24h competition lightshadow.
 • Udział w warsztatach organizowanych w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ziemięcicach, których celem było stworzenie projektu koncepcyjnego strefy wodnej oraz placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Również w tym roku odbyły się warsztaty w Centrum Alzheimera w Warszawie.
 • Udział w warsztatach Innohub : senior (w) przyszłości organizowanego przez Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studentki Koła Naukowego LAB 60+ zdobyły główną nagrodę za projekt biżuterii uniwersalnej.
 • Udział w konferencjach naukowych oraz wydarzeniach, np. XI Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów Architektury ŁódźuLike, V Forum Green Smart City, Śląski Festiwal Nauki, DREAM Silesia, VII Ogólnopolska Konferencja Arch-Eco, Element Urban Talks
Najważniejsze osiągnięcia

Iga Soczawa: Widzieć, nie widzieć. Publikacja wysłana na konkurs: O nauce po ludzku organizowany przez Centrum Popularyzacji Nauki (http://www.cpn.polsl.pl/konkurs-o-nauce-po-ludzku/)., 15.11.2019

Patrycja Dapa, Wiktoria Dziaduła, Klaudia Sosna: Architektura w czasach zmian demograficznych. Działalność SKN LAB 60+. Publikacja poseminaryjna ŁÓDŹ U LIKE 2019 (w trakcie procesu wydawniczego)

Ewa Lach, Iwona Benek, Krzysztof Zalewski, Przemysław Skurowski, Agata Kocur, Aleksandra Kotula, Małgorzata Macura, Zbigniew Pamuła, Mikołaj Stankiewicz, Tomasz Wyrobek: Immersive virtual reality for assisting in inclusive architectural design. Man-machine interactions 6. 6th International Conference on Man-Machine Interactions, ICMMI 2019, Cracow, Poland, October 2-3, 2019. Berlin: Springer International Publishing, 2019, s. 23-33.

Iwona Benek, Iwona Chuchnowska, Kamil Joszko, Bożena Gzik-Zroska, M. Bugajska, J. Błachut, N. Czogała, N. Kuna, T. Lepiarczyk: Projekt mebla senioralnego w Leonardo Lab. PM News 2019 wyd. 19, s. 24

Dodatkowe informacje

Przewodniczący:

Opiekun Koła:

Patryk Prychodko

dr inż. arch. Iwona Benek, dr inż. arch. Agnieszka Labus

Zapisz się do newslettera Młodej Nauki i bądź na bieżąco z działalnością i osiągnięciami studenckiego ruchu naukowego

Śledź nowe projekty i osiągnięcia studentów, a także wspieraj ich działalność!