Wykaz kół naukowych

Koło Naukowe Zarządzania Jakością

Koło Naukowe:

Uczelnia:

Wydział:

Strona WWW:

E-mail:

Inne:

Zarządzania Jakością

Politechnika Śląska

Organizacji i Zarządzania

www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/Strony/Kola_naukowe.aspx

qualitymanagementpolsl@gmail.com

Facebook

Opis Koła

Studenckie Koło Naukowe zajmuje się wieloma zagadnieniami związanymi z zarządzaniem jakością, wiedzą oraz realizuje projekty związane z tymi zagadnieniami. Dążąc do łączenia wiedzy na pograniczu Nauk o Zarządzaniu i Jakości oraz Inżynierii w ramach koła realizowane są ciekawe projekty (także o tematyce należącej do kluczowych obszarów badawczych Politechniki Śląskiej). Realizowane są badania w zakresie: – życia – zarządzania jakością – jakości w przemyśle 4.0 – jakości procesów zarządzania – systemów zarządzania jakością – Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – Smart City w tym jakości życia w Smart City. Planowane są również następujące tematy badawcze: – wpływ Internetu na jakość życia – jakość w procesach logistycznych – zarządzanie jakością życia w Zabrzu – zarządzanie jakością życia w Smart City – badanie zadowolenia konsumentów z marek produktów spożywczych i przemysłowych (piwo, smartfony, itp.) oraz pomoc w organizacji imprez wydziałowych i promowaniu działalności koła i uczelni poza Politechniką Śląską.

Realizowane projekty
 • Wykorzystanie technologii FDM do podnoszenia jakości środków ochrony osobistej pracowników służby zdrowia
 • Badanie postrzegania przez konsumenta znaków zgodności umieszczonych na opakowaniach produktów
Najważniejsze osiągnięcia
 1. Uczestnictwo w II studenckiej sesji kół naukowych. Wyniki projektu Wpływ wdrażania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) na organizacje – laureatów śląskiej nagrody jakości. Autorzy: Ł. Pajor, R. Rurański.
 2. Wolniak R., Pajor Ł.: Proces certyfikacji w ocenie klientów jednostki certyfikującej, Problemy Jakości, nr 12, 2009, s. 38-42.
 3. Mierzwa M.: Inżynieria Kansei i możliwości jej zastosowania dla sektora opakowaniowego. Wymieniony referat został opracowany na VIII Międzynarodową Konferencję Naukową Systemy Wspomagania w Zarządzaniu Środowiskiem, Zielona Góra – Drezno, 8-11 września 2011. Ukazał się on w wydawnictwie pokonferencyjnym.
 4. Mierzwa M.: Proposal of the implementation of the qfd method to improve the welding process in the chosen, really existing company x Management Systems in Production Engineering, 2012, tom nr 4 (8), 3-7.
 5. Gala B., Wolniak R.: Problems of implementation 5S practices in an industrial company, Management Systems in Production Engineering, nr 4, 2013, s. 8-14.
 6. Mierzwa M.: Versatile applications of titanium including the medical aspects, Management Systems in Production Engineering, 2013, tom nr 4 (12), 15–19.
 7. Horodecka A. M., Wolniak R.: Włoska nagroda jakości w administracji publicznej, Systemy Zarządzania w Inzynierii Produkcji. Jakość i Bezpieczeństwo, [red.] J. Sitko, B. Szczęśniak, Wydawnictwo P.A.NOVA, Gliwice, 2014, s.99-109.
 8. Horodecka A. M., Wolniak R.: Valutazione delle non conformita nell’esempio di un Azienda Italiana, Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji. Review of problems and solutions [red:] J. Kaźmierczak, 2015, s. 18-31.
 9. Mroczkowska P., Biały W.: Zwałowiska górnicze, a środowisko wodne na obszarach górniczych Republiki Czeskiej, Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji, 2015, z. 3 (12), s. 132-141.
 10. Łazuka K., Biały W.: Dobre praktyki rekultywacyjne jako przejaw skuteczności gospodarowania na przykładzie Centrum Karolina w Ostrawie, Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji, 2015, z. 3 (12), s. 109-118.
 11. Palka K. Biały W.: Perspektywy rekultywacji terenów pogórniczych na obszarze miasta Bohumin – studium przypadku, Systemy Wspomagania Inżynierii Produkcji, 2015, z. 3 (12), s. 142-151.
 12. Wolniak R. Zendla S.: Satysfakcja klienta organizacji usługowej na przykładzie portu lotniczego, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, z 77, Gliwice, 2015, s. 291-310.
 13. Zendla S. Wolniak R.: Wyeliminowanie obszarów niezadowolenia klienta za pomocą metod i narzędzi zarządzania jakością oraz wprowadzenie udoskonaleń w międzynarodowym porcie lotniczym, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacji i Zarządzanie, z 82, Gliwice, 2015, s. 357-366.
 14. Horodecka A. M., Wolniak R.: Uwarunkowania rynku włoskiego w zakresie implementacji SZJ norm ISO 9000, Problemy Jakości, nr 12, s. 22-27.
 15. Horodecka A., Wolniak R.: Narzędzie do wartościowania niezgodności w przedsiębiorstwie przemysłowym, Problemy Jakości, nr 1, 2017, s. 13-21.
 16. Wolny A., Wolniak R.: Ocena bezpieczeństwa obsługi pasażerów na przykładzie międzynarodowego portu lotniczego Katowice, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, z 117, 2018, s. 739-753.
 17. Wolny A., Wolniak R.: Ocena poziomu usług świadczonych przez port lotniczy w Pyrzowicach, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie, z 131, 2018, s. 595-610.

Inne osiągnięcia:

 • Realizacja szkolenia na auditora Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i Środowiskowego ISO 14001:2015 
 • Realizacja szkolenia na auditora Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i Środowiskowego ISO 14001:2015 
 • Realizacja szkolenia na auditora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001:2018 
 • Realizacja szkolenia na auditora Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 i Środowiskowego ISO 14001:2
 • Realizacja i organizacja wielu innych szkoleń od roku 2010-2019
Dodatkowe informacje

Przewodniczący:

Opiekun Koła:

mgr Anna Horodecka

prof. dr hab. inż. Radosław Wolniak

Zapisz się do newslettera Młodej Nauki i bądź na bieżąco z działalnością i osiągnięciami studenckiego ruchu naukowego

Śledź nowe projekty i osiągnięcia studentów, a także wspieraj ich działalność!