Portal Młodej Nauki

PROJEKT MŁODA NAUKA

O projekcie Młoda Nauka

Projekt „Młoda Nauka – prezentacja osiągnięć i wspieranie działalności studenckiego ruchu naukowego” to przedsięwzięcie o zasięgu ogólnopolskim, którego celem jest prezentacja osiągnięć naukowych studenckiego ruchu naukowego, wspieranie studentów w skutecznym docieraniu z rezultatami działań do otoczenia gospodarczego, naukowego i społecznego, wspieranie działań i rozwoju kompetencji studentów oraz stworzenie forum wymiany informacji pomiędzy przedstawicielami różnych grup studenckich. Projekt realizowany jest przez Instytut Zrównoważonej Energetyki przy współfinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt obejmuje:

  • stworzenie i prowadzenie portalu internetowego www.mlodanauka.pl, na którym umieszczone będą informacje o aktualnie funkcjonujących kołach naukowych, informacje o działalności i osiągnięciach ruchu studenckiego (realizowane projekty, osiągnięcia na arenie krajowej i międzynarodowej, opracowane technologie i unikalne rozwiązania oraz kluczowe kompetencje zespołów studenckich i ich członków);
  • uruchomienie profilu w mediach społecznościowych ( www.facebook.com/mlodanauka), który stanowić będzie kanał promocji projektów studenckich – przestrzeń informowania o osiągnięciach studenckiego ruchu naukowego, a jednocześnie popularyzacji nauki i pobudzania społecznego zainteresowania różnymi aktywnościami podejmowany przez studentów;
  • komunikowanie firmom i innym organizacjom zakresu działań i osiągnięć studenckich, które mogą oddziaływać na rozwój techniki i wiedzy, a także mogą mieć wpływ na działalność firmy (np. wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań opracowanych przez studentów w działalności firm, wykorzystanie potencjału ludzkiego – tj. wiedzy i umiejętności studentów nabytych w toku realizacji projektów);
  • wydanie informatora poświęconego działalności studenckiego ruchu naukowego, który zawierał będzie informacje o kołach naukowych i ich osiągnięciach;
  • publikacja informacji o możliwościach oferowanych studentom przez firmy i inne jednostki za pośrednictwem portalu internetowego oraz w ramach komunikacji pomiędzy Oferentem a uczestnikami projektu;
  • przygotowanie cyklu szkoleń i warsztatów oraz poradników dla studentów, m.in. w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zarządzania projektami, ochrony intelektualnej, komercjalizacji wyników, przygotowywania publikacji oraz w zakresie wiedzy technicznej (o tematyce dobranej pod kątem popularyzacji zachowań proekologicznych);
  • przeprowadzenie konkursu na mikro granty dla studentów – wyłonienie przedsięwzięć mających szczególne znaczenie dla nauki i gospodarki, którym przyznane zostaną nagrody w postaci kart podarunkowych. 

Zapisz się do newslettera Młodej Nauki i bądź na bieżąco z działalnością i osiągnięciami studenckiego ruchu naukowego

Śledź nowe projekty i osiągnięcia studentów, a także wspieraj ich działalność!