Młodej Nauki Portal Prezentacja działalności i osiągnięć
Studenckiego Ruchu Naukowego

Portal Młodej Nauki

Osiągnięcia studenckiego ruchu naukowego stanowią istotny wkład w rozwój polskiej i światowej nauki, rozwój technologii, a także rozwój przedsiębiorczości studenckiej. W ramach działalności studenckich kół naukowych oraz innych organizacji studenckich powstają innowacyjne, oryginalne rozwiązania i opracowania w każdej z dziedzin nauki i sztuki.

Portal Młodej Nauki ma na celu prezentację osiągnięć naukowych studenckiego ruchu naukowego, wspieranie studentów w docieraniu z informacjami o rezultatach prac do szeroko rozumianego otoczenia gospodarczego, naukowego i społecznego, a także wspieranie rozwoju kompetencji studentów. 

Wykazy

Koła Naukowe

PRZEJDŹ DO WYKAZU

Projekty studenckie

PRZEJDŹ DO WYKAZU

Osiągnięcia studentów

PRZEJDŹ DO WYKAZU

Wiedza

W tej części udostępnione zostaną szkolenia i materiały szkoleniowe z zakresu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, zarządzania projektami, ochrony intelektualnej, komercjalizacji wyników oraz przygotowywania publikacji naukowych i popularno-naukowych.

Informator

Pierwsza edycja informatora, wydana w 2020 r., zawiera opisy 26 kół naukowych i 33 projektów studenckich. Zapraszamy do pobrania wersji elektronicznej informatora i zapoznania się z osiągnięciami studenckiego ruchu naukowego. 

Współpraca

W tej części portalu, we współpracy z firmami partnerskimi, będziemy informować o możliwościach odbywania praktyk i staży, ofercie szkoleniowej, czy możliwościach dostępu do oprogramowania na licencjach studenckich. Zainteresowane firmy zapraszamy do współpracy.

Portal Młodej Nauki został stworzony przez Instytut Zrównoważonej Energetyki przy współfinansowaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapisz się do newslettera Młodej Nauki i bądź na bieżąco z działalnością i osiągnięciami studenckiego ruchu naukowego

Śledź nowe projekty i osiągnięcia studentów, a także wspieraj ich działalność!