Portal Młodej Nauki

MIKRO GRANTY

Doceniamy Waszą aktywność!

Na podstawie oceny przesłanych zgłoszeń wyłonione zostały koła naukowego i projekty, którym przyznane zostały mikro granty w postaci kart podarunkowych o równowartości 2 000 zł.

Wybór czterech zgłoszeń spośród wszystkich nadesłanych formularzy był niezwykle trudnym wyzwaniem (do 10 grudnia zostało przesłanych łącznie ponad 60 zgłoszeń, część z nich wciąż oczekuje na publikację). Poniżej zamieszczamy listę nagrodzonych kół naukowych. Gratulujemy!

Lista nagrodzonych
 • Koło Naukowe Integra, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Koło Naukowe Wspierania Osób z Autyzmem, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Warsaw University of Technology Racing Team “WUT Racing”, Politechnika Warszawska
 • Projekt PUTrain, KN Inżynierów Transportu Publicznego, Politechnika Poznańska
W jaki sposób zostały przyznane mikro granty?
 1. Mikro-granty zostały przydzielone na podstawie informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Ocenie podlegały zgłoszenia nadesłane do 10 grudnia 2020 r. (włącznie).
 3. Komisja konkursowa wyłoniła cztery najlepsze zgłoszenia.
 4. Mikro granty zostały przyznane:
  – kołu naukowemu wyróżniającemu się aktywnością, tj. liczbą oraz jakością realizowanych projektów (oceniane były projekty zgłoszone przez poszczególne koła naukowe w kategorii „Realizowane projekty”);
  – dwóm kołom naukowym wyróżniającym się oryginalnością, innowacyjnością oraz poziomem naukowym w swojej działalności (oceniane były indywidualnie koła naukowe zgłoszone w kategorii „Koła naukowe”);
  – projektowi studenckiemu wyróżniającemu się oryginalnością, innowacyjnością oraz poziomem naukowym w swojej działalności (oceniane były indywidualnie projekty zgłoszone w kategorii „Realizowane projekty”).
 5. Karty podarunkowe zostaną przekazane zwycięzcom drogą mailową.
 6. Fundatorem nagród jest Instytut Zrównoważonej Energetyki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zapisz się do newslettera Młodej Nauki i bądź na bieżąco z działalnością i osiągnięciami studenckiego ruchu naukowego

Śledź nowe projekty i osiągnięcia studentów, a także wspieraj ich działalność!