Wykaz kół naukowych

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych

Koło Naukowe:

Uczelnia:

Wydział:

Strona WWW:

E-mail:

Inne:

Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytet Jagielloński

Studiów Międzynarodowych i Politycznych

www.kssm.pl

kssm@kssm.pl

Facebook   |   Instagram

Opis Koła

KSSM jest najstarszym Kołem Naukowym na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nasze Koło powstało w 1996 r., jeszcze przed otwarciem na Uniwersytecie studiów pod nazwą „stosunki międzynarodowe”. Obecnie KSSM liczy 109 członków, co czyni go największym Kołem Naukowym na Wydziale. Nasze główne cele to: • Szerzenie wiedzy o polityce i stosunkach międzynarodowych • Przygotowanie studentów do wykonania zawodu • Popularyzacja tematyki stosunków międzynarodowych • Integracja środowiska studentów WSMiP UJ • Integracja środowiska studentów stosunków międzynarodowych w Polsce KSSM jest także jednym z najprężniej działających Kół na Wydziale. Działamy w 2 trybach: poprzez sekcje tematyczne (obecnie mamy: : Sekcję Europy Wschodniej, Sekcję Ameryki Łacińskiej, Sekcję Europejska, Sekcję Organizacji Międzynarodowych, Sekcję Strategii i Bezpieczeństwa Międzynarodowego, Sekcję Myśli Politycznej, Sekcję Problemów Środowiska Naturalnego) oraz poprzez organizację projektów naukowych (konferencje, warsztaty itp.)

Realizowane projekty
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „The Clash of Civilizations – western liberalism versus confucian meritocracy” poświęcona różnicom pomiędzy Zachodnią a Wschodnią myślą polityczną, jak również ich bezpośredniemu przełożeniu na rzeczywistość na podstawie działań decydentów politycznych.
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Quo vadis Belarus?” (organizowana przez Koło Nauk Politycznych UJ i Koło Studentów Stosunków Międzynarodowych UJ), dotycząca kryzysu politycznego na Białorusi wywołanej przebiegiem wyborów prezydenckich oraz rosnącym od dłuższego czasu niezadowoleniem społecznym, którego emanacją były największe w historii kraju protesty społeczne.
  • Monografia naukowa o kryzysie politycznym na Białorusi wydana przez wydawnictwo z listy ministerialnej, poddająca wszechstronnej analizie tegoroczne wydarzenia na Białorusi: przyczyny, przebieg i skutki kryzysu politycznego zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym.
  • KSSM Podcast – cotygodniowy podcast o bieżących wiadomościach z różnych regionów świata oraz rozmowy z ekspertami z dziedziny nauk politycznych:
    oraz https://anchor.fm/kssm-podkast?fbclid=IwAR1Chiw2H-BOvtp_4lgpTJRAeI9Kq0tuRc3Pr5btSjlWAJxrR3KD9wHjYYY.
Najważniejsze osiągnięcia

Naszą główną platformą są czasopisma „ARENA.Sprawy międzynarodowe” (20 numerów) oraz „Centrum Analiz Polityk Publicznych” (3 numery) (https://www.kssm.pl/arena/wydania/ oraz http://centrumanalizpolitykpublicznych.pl/) Wydawaliśmy także Zeszyty Naukowe KSSM UJ (https://inp.uj.edu.pl/publkol) Poza publikacjami organizujemy konferencje naukowe, z których najbardziej rozpoznawalną jest Festiwal Dyplomatyczny – cykliczne wydarzenie KSSM UJ. Na ten moment odbyło się 11 edycji tej konferencji naukowej (https://www.kssm.pl/artykuly/festiwal-dyplomatyczny/)

Dodatkowe informacje

Przewodniczący:

Opiekun Koła:

Eduard Bukata

dr Joanna Mormul

Zapisz się do newslettera Młodej Nauki i bądź na bieżąco z działalnością i osiągnięciami studenckiego ruchu naukowego

Śledź nowe projekty i osiągnięcia studentów, a także wspieraj ich działalność!